takva

Oruç ve Takva

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, (fenalıklardan) sakınırsınız diye oruç sizin üzerinize de farz kılındı” (Bakara, 183)


Ayeti kerimede Allah(c.c) bizlere orucun gayesini anlatıyor.Fenalıklardan sakınmak yani takva.

Takva, Yüce Allah’ın yasakladığı her şeyden uzak durmak ve Allah’ın emrettiği her şeyi yerine getirmektir.

Nefsin terbiyesiyle,güzel ahlakla kazanılan bir vasıftır.Oruç’da insanın nefsini terbiye etmesi,Allah’ın emirlerini yerine getirme,aç kalanların  halinden anlama açısından yapılan bir ibadettir. Takva, ahlakın kötüleşerek günaha götürmesini engelleyen  şeydir. Günlük hayat, kişisel ilişkiler, karşılaşılan sıkıntılar insanda yıpranmaya ve paslanmaya, aynı zamanda takvasının tahrip olmasına sebep olur. Yılda bir ay boyunca her gün tutulan oruç sayesinde iste bu tahribat giderilir. Zarar gören yerler onarilir. Böylece takvanin yeniden kalbi kusatmasi için gayret sarf edilir.

Bir Cevap Yazın