desert

Abdullah ibn-i Mes’ud(r.a)’ın Duası

Yedi kat göklerin ve içindekilerin, Arş-ı a’zamın, Cebrâîl, Mîkâîl ve İsrâfîl’in rabbi olan Yüceler Yücesi Allah’ım! Hakkımda haksız yere düşmanlık ve kin besleyen (şu) kimselerin, taraftar ve yandaşlarının verebilecekleri zararlara, azgınlık ve taşkınlıklara karşı koruyup kollayanım Sen ol! Azîz ve Celîl yalnız Sensin Rabbim; Senden başka hiçbir ilah yoktur ve olamaz da. Gerçek güç ve kuvvet de sadece ve sadece Sana aittir. Çünkü Sen, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billahilazîm” bitip tükenmez hazinesinin yegane mâlikisin.

Bir Cevap Yazın