namaz_kilmak

Namaz’da Neler Diyoruz?

“Allahu Ekber”

Anlamı: Allah en büyüktür.

“Sübhane Rabbiyel Azim”

Anlamı:Ey büyük Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Semiallahulimen hamideh”

Anlamı:Allah kendisine hamd edenleri işitti.

“Rabbena leke’l-hamd”

Anlamı:Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır.

“Sübhane Rabbiye’l-ala”

Anlamı: Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

“Esselamu aleykum ve rahmetullah”

Anlamı:Allah’ın selamı üzerinize olsun.

“Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram”

Anlamı:Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.

“Ala Resulina Muhammedin salavat”

Anlamı:Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in üzerine olsun.

“Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim”

Anlamı:Allah eksik sıfatlardan beridir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.

“Subhanallah”

Anlamı:Allah noksan sıfatlardan münezzehtir.

“Elhamdülillah”

Anlamı:Hamd Allah’adır.

“La ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı:Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir.

“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab”

Anlamı:Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

Bir Cevap Yazın