kurban

Kurban

Kurban kelime olarak yaklaflmak, yakınlaflmak anlamlarına gelir. Terim olarak dinen zengin say›lan insanların Allah’a yaklaflmak için kestikleri belli özelliklere sahip olan bir hayvandır. Kurban, Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günü kesilir.

Kur’an’da “Rabb’in için namaz kıl, kurban kes” (Kevser suresi 2. ayet) buyrulmaktadır.

keçi, deve vb. hayvanlardan kurban olur. Kurban olacak hayvanın sağlıklı olması ve sakat olmaması gerekmektedir. Kurban, sosyal bir ibadettir. Çünkü kesilecek kurbanın eti ile ihtiyacı olanlar sevindirilecek, geri kalanı komşu ve akrabalarla beraber yenilecektir.

Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır; “Onların etleri ve kanları Allah’a ulaşlmaz.  Ancak sizin takvanız ona ulaşır…” (Hac suresi 37.ayet)

Kurban, Allah için yapılan fedakarlıkların ve şükrün simgesidir. Çünkü Allah,
Hz. İbrahim(a.s)’ı denemek için oğlunu kurban etmesini istemiş, o bu emri yerine getirirken
kendisine büyük bir kurbanlık verilmiştir. O da bu hayvanı kurban etmiştir.

Bir Cevap Yazın