TEVHID1

Kelime-i Şehadet

İslamın’ın ilk şartı şahadet getirmektir.Yani,”Eşhudü enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu  ve Resuluh” demektir. Anlamı: Ben şahitlik ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Muhammed(S.a.v) Allah’ın kulu ve elçisidir.

Bir Müslüman’ın ömründe bir defa, sesli olarak çevresindekilere duyurarak şahadet kelimesini söylemesi farzdır.

Şahadet kelimesini, dili ile söyleyip kalbi ile tasdik etmiş olan bir Müslüman, Allah’ın emirlerini yapacağına, yasaklarından kaçınacağına söz vermiş olur.Aynı zamanda, Allahın Elçisi Hz.Muhammed’in(S.a.v)Allah’tan getirdiği bütün emirlere uyacağına ve onun yolunu takip edeceğini kabullenmiş olur.

Şahadet kelimesini diline ve kalbine tesbih etmek, şeytan ve nefsin aldatıcı isteklerine set çekmeyi sağlar. Allah’a ve Elçisine sevgiyi arttırır. Gönlü yumuşatır,aklı berraklaştırır.

Bir Cevap Yazın