iman

İmanın Şartları

İman bir şeye kesin olarak inanmaktır.

“inandım” sözünü kalben tasdik etmektir.

Peygamberimizin(S.a.v) maddeler halinde saydığı imanın esasları,”imanın şartları”olarak kabul edikmektedir. İmanın şartı altıdır.Bunlar;

  1. Allah’ın varlığına ve bir olduğuna inanmak:İmanın ilk şartıdır. Allah’a iman,tüm kainatı ve kainattakileri O’nun yarattığını,haber verdiği her şeyin doğru olduğunu ve her şeyden haberdar olduğunu, yalnızca O’na ibadet edileceğini bilmek ve inanmaktır.
  2. Meleklere inanmak: Meleklere Allah’ın (c.c) Kur’an’da, Rasulullah’ın (s.a.s) sahih hadislerinde onları vasfettiği şekilde iman etmek lazımdır ve bu iman şöyle olmalıdır: Melekler Allah’ın kullarıdır. Onlarda dişilik ve erkeklik yoktur. Nurdan yaratılmışlardır. Bir an bile Allah’a karşı isyan etmez, günah işlemezler. Devamlı Allah’a ibadet ederler. Kur’an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde isimleri zikredilenlere isimleriyle; (Cebrail, Mikail, İsrafil, Malik, Rıdvan gibi) isimleri zikredilmeyenlerin de hepsine birden iman edilmesi gerekir.
  3. Kitaplarına inanmak:Peygamberlere gönderilen küçük ve büyük kitaplardır.Büyük kitaplar;”Tevrat,Zebur,İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir. Bazı peygamberlere de küçük hacimli sayfalar halinde kitaplar gönderilmiştir.
  4. Peygamberlere inanmak:Allah Teala’nın kullarına dinlerini öğrenmesi için gönderdiği seçkin insanlara peygamber denir.Allah’la insanlar arasında elçilik yaparlar.İlk  peygamber Hz. Adem, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa(S.a.v)’dir
  5. Ahiret Gününe inanmak:Herkes öldükten sonra dirilecek, hesaptan sonra Cennet veya Cehenneme gidecektir. Cennet ve Cehennem şimdi vardır. İkisi de sonsuzdur. Müslümanlar Cennette ebedi, kâfirler de Cehennemde ebedi kalacaklardır.
  6. Kadere İnanmak:Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır. Allah iyinin ve kötünün kendisinden geldiğini ve bunu kullanmanın insanların inisiyatifinde olduğunu bildirmektedir. Kazalar ve hastalıklar bazı sınavlardır. Bu durumlarda müslümanın Allah`a olan güven ve inancı imtihan edilmektedir. Allah insanlara iyi ya da kötüyü tercih etmede seçim hakkı sunmaktadır. Her insan yaptıklarının sorumluluğunu kendisi çekecektir.

Kaynak:T.Finans Takvim Yaprağı

Bir Cevap Yazın