zqqq

Hz.Mevlânâ’dan Hayat Ölçüleri

 • Bir akıl başka bir akılla birleşirse kötü söz ve kötü işe engel olmuş demektir.Nefis başka bir nefisle dost olursa, akıl işe yaramaz hale gelir. Akıl başka akılla birleşti mi yol görünür, nefis başka nefisle birleşti mi yol kapanır.
 • Mal çöptür. Ama boğazına da bir takıldı mı âb-ı hayatı içmene engel olur.
 • İnsanların çoğu; insan yiyicidir. Selam verseler de pek emin olma.
 • Dini, babadan bedava miras olarak buldun. Onun için şükürden baş çevirirsin. Mirasyedi, mal kıymetini ne bilsin.
 • Kötü huylu güzel yüz;sahte paraya benzer.
 • Her kötü huyunu diken bil.Kaç kere ayağın yaralandı da farketmiyorsun.
 • Hile eden hile bulur.
 • Allah hükmeder dilediğini yapar.Bazen derdin kendisi bile şifa olur.
 • Tevde de elde değildir.O nasip ederse tevbe edersin.
 • Beden haset evidir
 • Putların anası nefistir
 • Ahad ve Ahmede yapış ki beden Ebu cehilinden kurtul
 • Her ağlamanın sonu gülmektir.
 • Akarsu nerdeyse orası yeşerir.Gözyaşı varsa rahmet gelecektir.
 • Üç şey hakkında dudağını kıpırdatma:Gittiğin yol,paran ve mezhebin.
 • Sevgi ve merhamet insanlık hiddet ve şehvet hayvanlıktır.
 • Yolsulluk aynadır.Yoksula olan tavrına göre kendini gör.Cimri misin cömert misin anlarsın.
 • Sabır, güzel hayallerle tatlılaşır.
 • Kurtuluş ümidi imandan gelir.

Bir Cevap Yazın