hz-ebubekirin-rüyası-korkma.net_

Hz.EbûBekir(r.a)’ın Bir Duası

Allah’ım! Sen hiç ihtiyacın olmadığı halde insanları yarattın; sonra onların bir kısmı salih ameller işleyip Cennetlik oldular, diğer kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden Cehennem’i boyladılar. Rabbim, ne olur, bu aciz kulunu Cehennem azabından muhafaza buyur ve Cennet’e layık kullarından eyle! Allah’ım! İnsanoğlunu varlık sahasına çıkaran Sen, daha yaratmadan evvel kimin hayatını iyi işlerde kullanıp saîd olacağını, kimin de kötü yollara düşüp bir şakî haline geleceğini bilen de yalnız Sensin. Rabbim, bahtına düştüm, bu affına pek muhtaç kulunu bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakîlerden eyleme! Allah’ım, herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını daha onları yaratmadan evvel Sen ezelî ilminle biliyor ve görüyordun. Rabbim, inayetini esirgeme ve bu bendeni hep Sana, Sen’in yüce dinine hizmette istihdam eyle! Allah’ım, Sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez; meşîet-i ilahiyeni, irademi beni hep Sana yakınlaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştir!


 

Kudreti Sonsuz Allah’ım! Bütün varlığın harekâtını tanzim eden sadece Sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne, hiçbir şekilde hareket edemez; Sen’den benim bütün hareketlerimi rızan istikametinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum. Allahım, hayrı yaratan da Sen, şerri yaratan da Sensin. Senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmı da şer yolunu tutmuşlardır. Rabbim, Sen beni hep hayır yolunda koşturanlardan eyle! Allah’ım, Cennet’i yaratan Sen, Cehennem’i yaratan da Sensin. Kullarından bir kısmını Cennet’e ehil hale getirdin, diğer bir kısmı da kendi cürümleri yüzünden Cehennem’e müstahak oldular; Rabbim, Sen bu nâçar kulunu Cennet sakinlerinden biri eyle! Allah’ım, Sen dilersen, istihkak kesbedenleri dalalet vadilerinde dolaştırır ve sadırlarına darlık üstüne darlık atarsın; ne olur Rabbim, benim sadrımı, sinemi imana aç ve imanın güzelliklerini kalbime duyur ve o güzelliklerle ruhumu doyur! Allah’ım! Olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız Sensin; neticede her şeyin dönüşü de sadece Sanadır. Ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat eyle ve beni mukarreb kullarının arasına kat, Allah’ım! Yüceler Yücesi Rabbim! Dileyenler başka başka kapılara iltica edip oralarda kendilerine sığınak arasınlar; benim biricik dayanağım Sen, güven kaynağım yalnızca Sen, azamet tahtının yegane sultanı Sen, gerçek güç ve kuvvetin tek sahibi de yine Sensin!.

Bir Cevap Yazın