4225132216

Abdullah ibn-i Abbas(r.a)’ın Duası

Allah’ım, Yüce Allah’ım! Dileyenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya muktedir.. sessizlik murâkabesine dalanların içlerinden geçeni bilen.. her yerde her zaman hâzır, nâzır bulunan.. olup biten her şeyi duyan.. hiç bir şeyi başı boş bırakmayan.. varlığı ezelî ilmiyle tamamen kuşatan.. vaadleri dosdoğru.. inayetleri her zaman gelip sadık kullarına ulaşan.. ihsanlarına asla bir hudut olmayan Allah’ım! Kerîm Sen, celâl ve ikram sahibi de Sen’sin; ne olur, bahtına düştüm, yüce dergahına sığındım, kapının tokmağına dokundum; bana da rahmet, re’fet ve şefkatinle muamele eyle! Amin!..

Bir Cevap Yazın